Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Al swipend naar de juiste studiekeuze

Gepubliceerd op 29-10-2016

De nazomer zit er al weer op. De eerstejaars studenten die het raam van mijn werkkamer bij de Universiteit Utrecht (UU) passeren, lopen niet meer schuchter in groepjes voorbij. Ze hebben zich De Uithof al zelfverzekerd toegeëigend. Vreemd idee, dat over twee jaar die twee van mij er ook zo bij zouden kunnen lopen. De stap naar de universiteit is toch de grootste verandering in hun leven sinds de eerste kleuterklas en de brugklas.

 

Interesse-scan

We zitten zelf thuis midden in het proces van oriënteren op en verkennen van de studiekeuze, maar aan het verdiepen en echt knopen doorhakken, zijn we nog niet toegekomen. Ik ben dan ook aangenaam verrast hoe uitgebreid de informatie is die de decanen van het SGL al verzameld hebben op hun website http://decaangymnasiumleiden.nl/studiekeuze. Dit helpt je als ouder toch ook wel verder.

 

Als ik nog een tip mag geven die 'onze' decanen nog niet genoemd hebben: in de oriëntatie die de UU biedt zit een zogenaamde interesse-scan waarbij je lekker mag swipen in plaats van een zoveelste webformulier. Want het oog wil ook wat.  

 

Kwaliteit boven kwantiteit

Natuurlijk is er tussen de universiteiten concurrentie in de werving; zo zullen er in november en februari weer wervingsposters van de Universiteit van Amsterdam in Leiden hangen, van de Universiteit Leiden juist weer in Utrecht en die van de UU in Amsterdam. Maar als ik mijn eigen collegas van Marketing spreek, dan is niet het aantal nieuwe studenten die in Utrecht beginnen van het grootste belang. Belangrijker zijn de percentages van studenten die hun opleiding met goed gevolg afronden. Vandaar dat alle unversiteiten ook in de werving al zo hameren op de trits 'oriënteren – verkennen –verdiepen – beslissen'. In tijden waarin iedereen een studieschuld zal opbouwen, kun je je als student een minder geslaagde keuze toch niet meer veroorloven.  

 

Dezelfde opleiding kan trouwens inhoudelijk van universiteit tot universiteit behoorlijk verschillen. Dus wil uw zoon- of dochterlief al een bepaalde richting uit? Heeft zij of hij ook al een sterke voorkeur voor een bepaalde stad? Ook al weet je al wat je wil, toch is het nog goed om ook even ergens anders te kijken of diezelfde opleiding net niet even beter aansluit.  

 

Veel succes  en plezier, ook als ouder is het waanzinnig leuk te ontdekken wat je ook had kunnen kiezen als je maar dertig jaar jonger was geweest!

 

Tekst: Joost Peetoom