Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

Burgerschap

Ook op het Stedelijk heerste verkiezingskoorts. De hele school is voorzien van posters, vlaggetjes en ballonnen van politieke partijen. Op weg naar de koffie word ik aangeschoten door twee leerlingen uit klas 5, die me beiden proberen te overtuigen waarom ik juist op hun partij moet stemmen. 

 

Eén leerling oogt wat bedremmeld en daardoor ook een stuk minder overtuigend. Alle partijen waren al 'op', door anderen verkozen, en met deze partij heeft ze echt niets. Ze heeft het vast goed kunnen maken door tijdens de scholierenverkiezing te stemmen op de partij die wel haar bij haar past. Daags na een debat op het Stedelijk tussen en met een aantal echte politici, konden leerlingen hun stem uitbrengen. Niet echt verrassend, gezien het stemgedrag van jongeren in het algemeen en de populariteit van Jesse Klaver in het bijzonder, won Groen Links. 


De verkiezingskoorts wordt op het Stedelijk aangewakkerd door de sectie maatschappijleer. In en buiten hun lessen om laten ze leerlingen intensief kennis maken met het politieke speelveld. Ze laten leerlingen zich verdiepen en inleven in de standpunten van diverse partijen. Een mooie invulling van het onderdeel burgerschap in het curriculum. 


Burgerschap? Ja, burgerschap. Geen nieuw vak, niets nieuws onder de zon. Wel al een tijdje een wettelijke verplichting. We brengen onze leerlingen o.a. bij maatschappijleer kennis bij over democratie, grond- en mensenrechten. En dat is zeker niet alleen maar kennis uit een boekje. Er is ook veel aandacht voor het actief oefenen in de praktijk. Naast de grote aandacht voor debatteren is het beschreven project “adopteer een politieke partij”daar een mooi voorbeeld van. En dat sluit naadloos aan bij ons schoolplan. Een belangrijk doel op het SGL is het ontwikkelen van de 'forma mentis', het ontwikkelen van een kritische en analytische attitude bij onze leerlingen. Deze attitude is van grote waarde op school, bij vervolgstudies en in de maatschappij. 


Ook conflicthantering en sociale verantwoordelijkheid zijn wat ons betreft onderdeel van de burgerschapsvorming. In klas 1 krijgen alle leerlingen een aantal mediationlessen tijdens het mentoruur. Het uiteindelijke doel daarvan is dat leerlingen in staat zijn om te de-escaleren en onderlinge conflicten zelf op te lossen. Een geselecteerde groep leerlingen wordt apart opgeleid tot leerlingmediator. En op de vraag wat het lastigste was: je inleven in (de belangen van) een ander!


Leerlingen van klas 3 hebben met hun project 'adopteer een verzorgingstehuis' een uitzending van omroep Max gehaald. We zijn trots op ze! Leerlingen nemen hun sociale verantwoordelijkheid door in groepjes bewoners van het verzorgingshuis te bezoeken en bijzondere activiteiten met ze te ondernemen.

 

Zo krijgen onze leerlingen in ieder geval alle ingrediënten aangereikt om later burgers te worden waar we trots op kunnen zijn.

 

Inge Krul

 

Newer topics:

Toetsen Toetsen