Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Design Thinking Thesis Challenge

Gepubliceerd op 02-11-2016

Voor de fanatieke Gymnasiasten die aan al het huiswerk, toetsen en buitenschoolse activiteiten nog niet genoeg hebben, is er een nieuw project. Een project dat je kennis laat maken met een nieuwe vorm van denken, een project dat je uitdaagt je verder te verdiepen in de stof dan je op school zou doen en een project dat je nieuwe plekken laat ontdekken: de Design Thinking Thesis Challenge.

 

Wat is het?

Design Thinking Thesis Challenge is een internationaal project waarin vijfdeklassers vervroegd kunnen beginnen met hun profielwerkstuk. De (excellente) leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven gaan onder begeleiding van internationaal bekende wetenschappers aan de slag. Ze konden kiezen uit een aantal onderwerpen om zich gedurende het project mee bezig te houden:  

  • medical research/embryology and stemcells 
  • quantum mechanics and the general theory of relativity 
  • nanotechnology and superconducting 
  • democracy and political science 

Het doel is om uitdagende onderzoeksvragen te ontwikkelen die in het reguliere onderwijs niet zo snel of niet zo diepgaand aan bod komen.  

 

Aan de slag

De leerlingen krijgen college van de Leidse wetenschappers, met wie zij een aantal interessante en maatschappelijk relevante onderzoeksterreinen verkennen. Daarna krijgen ze een week om zelf onderzoeksvragen te ontwikkelen.

 

Aan het eind van de week presenteren ze hun onderzoeksvoorstellen aan de wetenschappers die daarop feedback geven. Vervolgens gaan de leerlingen in hun eigen stad aan de slag met het onderzoek en het realiseren van een ontwerp. Dat kunnen voorstellen zijn voor de gemeente, een tentoonstelling, een lessenreeks, of een artikel in een populair wetenschappelijk tijdschrift, afhankelijk natuurlijk van het gekozen onderwerp.

 

Uitwisseling binnen Europa

 

In de Leidse scholen leidt dit tot een Profielwerkstuk, maar er doen ook scholen mee in Tsjechië en Slovenië en daar heet het eindproduct een 'thesis'. Het project is geheel Engelstalig en er is ook een uitwisseling aan verbonden. De Tsjechische en Sloveense scholieren zijn in Leiden van 5 tot 11 november en eind april bezoeken de leerlingen uit Leiden de steden Pilsen en Praag. Naast het Stedelijk Gymnasium doet ook het Bonaventuracollege Marienpoelstraat uit Leiden mee. In totaal gaan 64 leerlingen uit Nederland, Tsjechië en Slovenië aan de slag in het kader van het Talent Education Project.  

 

Design Thinking

 

Bij de ‘Thesis Challenge’ hoort een nieuwe leermethode: 'Design Thinking'. Deze methode gaat uit van het opbouwen van ideeën, met weinig of geen grenzen. Door het gebruik van creativiteit in wetenschappelijk  onderzoek is het mogelijk om nieuwe dingen te ontdekken, in onderzoekstermen, maar ook in termen van je eigen capaciteiten.  

 

Het design thinking model bestaat uit vijf stappen: 

  • Empathize
  • Define
  • Ideate
  • Prototype
  • Test

Lineke van Trigt geeft in een korte introductiefilm meer informatie over Design Thinking: 

Design thinking introduction

 

Uitdaging

Het project gaat na de toetsweek van start als de uitwisselingsstudenten naar Leiden komen. Josephine Hoeberechts uit 5M, een van de deelnemers, zegt: "Ik heb me opgegeven omdat het me een leuke uitdaging lijkt op wetenschappelijk gebied en een mooie gelegenheid is om mijn Engels te verbeteren. Ook is het handig voor je profielwerkstuk en heel gezellig om samen te werken met buitenlanders die dezelfde interesses delen. Ik doe het onderwerp van Leiden University dus dat is mooi meegenomen voor mijn studie en CV. Ik verwacht dat het heel gezellig is, maar ook dat het onderwerp best pittig is. Ik heb echt geen flauw idee wat nanotechnology/superconductors inhoudt, dus dat wordt nog wat! Maar dat is ook juist leuk, want dan is het in ieder geval interessant en we krijgen er goede hulp bij."

 

Al met al is het een uitdagend en inspirerend project dat zeker de moeite waard is. Zélfs naast al dat huiswerk, die toetsen en buitenschoolse activiteiten.  

 

Tekst: Amal Maatoug

 

Noot van de redactie

De Design Thinking Thesis Challenge is een experiment. De inschrijving is gesloten. Er is nog niet bekend of het project herhaald wordt.