Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Drama als keuzevak in de bovenbouw

Gepubliceerd op 22-03-2016

In 2014 is op het Stedelijk Gymnasium het vak Drama ingevoerd als verplicht vak in de tweede klas. Het jaar daarop is het vak ook op het curriculum van de brugklas gezet. Na twee succesvolle jaren krijgt het vak Drama met ingang van het schooljaar 2016-2017 nu ook een plaats als keuzevak in de bovenbouw. Leerlingen in klas 3 kunnen bij de profielkeuze het vak Drama kiezen als keuzevak in het vrije deel.

 

Het vak Drama kent een praktische component en een theoretische component, genaamd Kunst Algemeen. Het praktische gedeelte wordt getoetst door middel van praktijkopdrachten. De resultaten tellen mee voor het schoolexamen. Het theoretische deel, Kunst Algemeen, wordt zowel voor het schoolexamen als voor het centraal eindexamen getoetst. Op het Stedelijk Gymnasium krijgen ook de leerlingen die Beeldende Vorming in hun pakket hebben gekozen, Kunst Algemeen als theoretische component náást hun praktijkuren beeldend. De leerlingen die Drama hebben gekozen zullen het onderdeel Kunst Algemeen volgen samen met deze leerlingen Beeldende Vorming.

 

Voor de inhoud van het curriculum van het vak Drama in de bovenbouw verwijzen we u naar de ouderpagina op de SGL-website; klik links op Profielkeuze klas 3.

 

Tekst: Henriette van der Tooren