Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Het draait maar om één ding: bezoekers en hun gedrag

Gepubliceerd op 05-04-2015

Bij het ontwikkelen en beheren van een website draait het als het goed is maar om één ding: degenen voor wie je hem maakt. Bij het opzetten van de ProParentibus-website stond die vraag dan ook steeds centraal. Hoe kunnen we hem zo maken en vullen dat ouders en andere relaties van het Stedelijk Gymnasium blijvend geïnteresseerd zijn?

 

Het mooie is: bij een website kun je dat ook goed meten. Of het nu gaat om de vraag hoeveel bezoekers er komen en terugkomen, welke pagina’s ze bezoeken en hoe lang en wat hun demografisch profiel is: de redactie kan het tegenwoordig allemaal zien. En ervan leren.

Uiteraard willen wij u de resultaten van uw web-bezoek niet onthouden. Wat valt ons op?

                               

Eerst het bezoek. Twee edities ProParentibus online leverden in totaal 4538 sessies op, waarbij er 3169 gebruikers actief waren. Gezamenlijk lazen ze 26.297 pagina’s.

 

 

Dan uw leeftijd, althans volgens ons analyseprogramma. Die roept vragen bij ons op. Want volgens Google is het merendeel van de bezoekers erg jong, terwijl wij eerlijk gezegd verwachtten dat die juist wat hoger zou liggen. Het aantal oud-leerlingen dat ProParentibus leest domineert wellicht.


Hoe weet Google die leeftijden, vraagt u zich misschien af? De Amerikaanse zoekgigant baseert die mening op twee bronnen: informatie die u zelf met Google hebt gedeeld én aannames van Google op basis van uw online gedrag.


De verhouding man-vrouw roept minder vragen op. Zowel mannen als vrouwen bezoeken de site, waarbij het aandeel mannen iets groter is dan het aandeel vrouwen.

 

En ten slotte uw voorkeur voor bepaalde pagina’s. Luchtige onderdelen als ‘Gezichten’ en ‘Gymnasiast waar ben je?’ blijken relatief goed te worden bezocht. Op basis van de eerste twee edities kunnen we dus voorzichtig concluderen dat u vooral geïnteresseerd lijkt in de mensen van het Stedelijk Gymnasium.

 

 

Wat we met deze gegevens doen? Vooralsnog niets. We willen eerst meer gegevens hebben over meer edities. Op basis daarvan kunnen we een nadere analyse maken en bekijken welke leerpunten dat oplevert voor de huidige vorm van ProParentibus. Wordt dus vervolgd.

 

Tekst en grafieken: Peter Pot