Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

De klok tikt door

De winterperiode is inmiddels weer achter ons...

-- Oproepen en mededelingen --

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

Gepubliceerd op 13-12-2017

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) overlegt de schoolleiding van het Stedelijk Gymnasium met leerlingen, leraren en ouders. Elk van deze drie 'geledingen' biedt vanuit het eigen perspectief inbreng op het schoolbeleid. 

 

De ouders in de medezegggenschapsraad kunnen hun rol spelen als ze worden gevoed met signalen, suggesties en ervaringen van de ouders rond de school. Uw opmerkingen en ideeën zijn dus steeds welkom! Contactgegevens treft u aan onder dit bericht. 

 

Onderwerpen die zijn besproken

Een greep uit de onderwerpen die onlangs zijn besproken binnen de GMR:


Veiligheidsbeleid

Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Incidenten terugdringen, kan door op tijd te signaleren en gericht op te treden. 


Een knelpunt rond het veiligheidsbeleid was dat de protocollen rond bijvoorbeeld pesten lastig vindbaar waren. Inmiddels zijn ze gegroepeerd te vinden op de ouderpagina op www.gymnasiumleiden.nl en en op It's Learning. Er komt nog een overkoepelend document komt met eenvoudige doorklikmogelijkheden. 

 

Oudergesprekken

Het afgelopen jaar is geëxperimenteerd met oudergesprekken waarbij ook de leerling aanwezig was, mede in het kader van het zelf verantwoordelijk maken van leerlingen voor hun leerproces. De ervaring leert dat zeker in gesprekken met een bovenbouwleerling diens aanwezigheid als positief wordt gezien. Soms is het minder makkelijk om vrijuit te spreken met de leerling erbij. Daarom blijft ook de mogelijkheid bestaan om gesprekken te voeren tussen alleen ouder(s) en leraar.

 

Nieuw vak Onderzoek in klas 4 en 5

Met het vak Onderzoek doen de leerlingen ervaring op in onderzoeksvaardigheden. Vaardigheden die relevant zijn voor zowel alfa-, bèta- als gamma-onderzoek komen aan de orde. In klas 4 doen leerlingen vaardigheden op door zich te buigen over vraagstukken uit de praktijk. In klas 5 en 6 wordt hierop voortgebouwd met het geven van feedback op onderzoek van anderen, kritisch leren kijken, leren presenteren, het maken van verslagen, presentaties en posters. Hiermee wordt een betere basis gelegd voor het profielwerkstuk.

 

In het vorige schooljaar is het vak Onderzoek beproefd met een pilot in klas 5. De uitkomsten waren positief. Eind schooljaar 2017/2108 vindt een evaluatie plaats van het eerste schooljaar.

 

Contact

U kunt uw inbreng sturen aan:

Peter Hulsen, ouderlid van de GMR

e-mail: peterajhulsen@gmail.com

telefoon: 06-11 88 26 60 

 

Tekst: Peter Hulsen