Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

Jongens

Een chaotisch bureau, moeite hebben met plannen en vooral maken van huiswerk. Spullen kwijt raken; van schriften tot gymschoenen. Druk in de klas, steeds maar weer rommelend met agenda’s en pennen. Ogenschijnlijk ongeïnteresseerd en onverschillig. Herkenbaar? Of slechts een cliché?

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek bericht op 27 mei 2015 dat meisjes het onderwijs soepeler doorlopen. Zijn in het basisonderwijs de prestaties van jongens en meisjes nog vergelijkbaar op basis van de totaalscore van de Cito, in het voortgezet en hoger onderwijs doen meisjes het een stuk beter. Meisjes volgen vaker dan jongens een havo/vwo opleiding en hoger onderwijs. En ze studeren vervolgens sneller af. Bovendien hebben jongens meer ondersteuning nodig, blijven ze vaker zitten en vallen ze eerder uit.

 

Ongetwijfeld zal dit beeld veel ouders (van jongens) bekend voorkomen. Dat dit niet alleen iets is van deze tijd, laat Angela Crott zien in haar zeer leesbare boek Jongens zijn ‘t. Van Pietje Bell tot probleemgeval, een publieksversie van haar proefschrift. Zij concludeert dat niet (het gedrag van) de jongens de afgelopen eeuw is veranderd, maar wel hoe de maatschappij tegen dit gedrag aankijkt. Wat vroeger als normaal werd gezien (in de dakgoot lopen), wordt nu als afwijkend getypeerd. Bovendien viel voorheen een veel groter deel van de jongens uit en ging al op jonge leeftijd aan het werk. Gelukkig is er in dat opzicht wel echt iets veranderd. We zien het nu als een wezenlijk probleem wanneer jongens uitvallen.

 

In het schoolplan 2015-2019 van het Stedelijk Gymnasium Wortels en Vleugels is expliciet aandacht voor verborgen talenten. Ook op het Stedelijk signaleren we meer studievertraging en schooluitval bij jongens. In een aantal jaarlagen zijn er nu verschillen in prestaties en werkhouding. Nieuw beleid is nodig. Enerzijds door in te zetten op remediëring en anderzijds door in te zetten op het creëren van een stimulerende, activerende, en effectieve leeromgeving met differentiatiemogelijkheden voor leerlingen. En daarbij kunnen we goed gebruikmaken van de expertise binnen en buiten de school.

 

Door recent wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de hersenen van jongeren door onder andere Evelien Crone en Jelle Jolles, weten we dat die ontwikkeling bij jongens anders verloopt. De hersenen van meisjes ontwikkelen zich gemiddeld sneller dan die van jongens. Dat kan een verklaring zijn voor het achterblijven van de prestaties van jongens in het onderwijs, waar juist een appel gedaan wordt op bijvoorbeeld sociale vaardigheden en planning. Structuur en aandacht voor het organiseren van het eigen werk, zijn voor een flink deel van de jongens onontbeerlijk.

 
Binnen de school kunnen we goed gebruikmaken van de expertise van collega’s die positieve ervaringen hebben met het begeleiden van jongens en met opdrachten en werkvormen die jongens bij de les houden.

 

Tot slot toch nog even terug naar het eerder genoemde bericht van het CBS. Op de arbeidsmarkt zijn de rollen verrassend genoeg omgedraaid. Jonge mannen zijn vaker economisch zelfstandig, werken vaker fulltime en hebben een beter carrièreperspectief dan jonge vrouwen. Hoewel dit ook iets zegt over de positie van de vrouw, laat het zien dat het meestal wel goed komt met de jongens. Mits ze hun diploma halen natuurlijk. Kortom, een extra motivatie om ervoor te zorgen dat de jongens die aan onze zorg zijn toevertrouwd met het gewenste resultaat uitvliegen.

 

Inge Krul