Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Kortere Romereis vanaf 2017

Gepubliceerd op 02-11-2016

De afgelopen jaren is de reissom (nu € 990) van de Romereis voortdurend gestegen. Elk jaar komt er wat bij. Dat geldt vooral voor de reis- en verblijfskosten. Helaas hebben wij daarom moeten besluiten om de Romereis met ingang van editie 2017 met één dag in te korten: van tien naar negen dagen.  

 

Wij menen met deze ingreep de komende jaren weer financieel vooruit te kunnen en de Romereis ruim onder de magische grens van € 1.000 te houden. 
 
Deze besparing doet overigens niets af aan de traditie van onze Romereis. Het blijft een unieke reis met een prachtig programma in zowel Rome als Florence.  

 

Griekenlandreis  

Met ingang van najaar 2018 bieden wij onze leerlingen naast de traditionele Romereis ook een Griekenlandreis aan. De eerste reis is in het schooljaar 2018-19, dus voor leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten. Zij zijn vorig schooljaar al voorzichtig van dit voornemen op de hoogte gebracht. De reacties waren zeer bemoedigend.  

 

Er is een ontwikkelgroep van enthousiaste docenten aan het werk. We hebben op dit moment nog geen details over de inhoud, maar de Griekenlandreis wordt een gelijkwaardige reis aan de Romereis: qua uitgangspunten, reisperiode, reisduur, reissom, organisatievorm en comfortniveau.  

 

Natuurlijk is de inhoud van het excursieprogramma van een andere aard. Het wordt in elk geval een rondreis per touringcar, met Athene als start- en eindpunt.  


Try-out in 2018 

De eerste Griekenlandreis wordt een try out. Leerlingen krijgen tijdig een keuze voorgelegd: Rome/Florence of Griekenland. Met twee relatief kleine groepen van Athena en Socrates gaan we eerst ervaring opdoen om zo voor 2019 en daarna de Griekenlandreis verder te ontwikkelen. Spannend allemaal. Later volgt er meer informatie.  

 
Tekst: Bert Steensma (docent kunst en beeldende vorming en coördinator klassieke culturele reizen)