Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

Leer- en leestips

Gepubliceerd op 02-06-2014

Libris& is de rubriek waarin docenten van het Stedelijk tips geven over boeken, apps en websites over hun vak die zij de moeite waard vinden. We beginnen met de tips van: Annelies Weerts, docente Klassieke Talen.

 

www.perseus.tufts.edu

In de stress omdat je op vakantie bent en je boeken niet hebt meegenomen? Deze website heeft alle Griekse en Latijnse teksten online beschikbaar. Vaak ook met Engelse vertaling. Als je in een tekst op een woord klikt, krijg je hierover grammaticale informatie.

 

www.stilus.nl
Van cartoons tot oude examens, van grammaticaprogramma's tot Grieks typen. De opmaak is misschien niet zo sprankelend, de inhoud is zeer nuttig! Bijvoorbeeld de app Declinatio, waarmee de Latijnse naamvallen kunnen worden geoefend. De Graeca-variant doet hetzelfde, maar dan voor Griekse naamvallen. En zoek je fictie en literaire non-fictie in en over Rome? Op Stilus staat het.

 

www.koxkollum.nl
Vrolijke website met teksten, vertalingen, cursus grammatica met oefeningen en mooie plaatjes. Ook E-books, games en gedichten. En: een afdeling potjeslatijn.

 

www.quia.com
Oefenen en stampen! Handig voor elke leerling om nog eens grammatica en rijtjes te overhoren. In vormen die helemaal 2014 zijn!

 

Tekst: Peter Pot

 

 

Nog meer tips van Hans Buijze, rector Socrates
Tekst: Hans Buijze

 

“Ik wil dat mijn leven en mijn beslissingen van mij zelf afhangen, niet van om het even van welke krachten van buiten. Ik wil het instrument zijn van mijn eigen, niet van andermans wilshandelingen. Ik wil een subject zijn, geen object; ik wil worden bewogen door redenen, door bewuste bedoelingen die van mij zijn en niet door oorzaken die mij als het ware van buitenaf overvallen. Ik wil iemand zijn, niet niemand. Een doener – beslissend, niet iemand over wie beslist wordt. Zelfsturend en niet door externe factoren of door andere mensen gestuurd, alsof ik een ding ben, een dier of slaaf, niet in staat een menselijke rol te spelen, dat wil zeggen om eigen doeleinden en strategieën te formuleren en te realiseren.”

 

Dit citaat is van Isaiah Berlin, geschreven in 1958, op het hoogtepunt van de Koude Oorlog. In hoeverre zijn we ruim vijftig jaar later erin geslaagd dit ideaal gestalte te geven? Of zat in dit ideaal al het neoliberalisme van vandaag als resultaat ingebakken? En is er dan nog ruimte voor mededogen en solidariteit? Is het leven dat we nu leven goed of is het alleen maar gericht op genot van het moment?
Op poen en lust?

 

Joep Dohmen, schrijver van een aantal boeken over levenskunst, gebruikt bovengenoemd citaat als ophangpunt voor zijn pleidooi om samen met leerlingen aandacht te besteden aan de filosofie van de levenskunst. Klik hier om de PDF te bekijken.

 

In zijn boeken Over levenskunst en Tegen de onverschilligheid en recente De prijs van de vrijheid vindt u een caleidoscoop van samenvattingen van relevante literatuur en beschouwingen over filosofen die levenskunst gethematiseerd hebben. Van Epicurus tot Nussbaum en van de Montaigne tot Foucault. In zijn laatste boek besteedt hij ook aandacht aan schrijvers als Musil, Houellebecq en Bieri.

 

Bijna alle boeken van Dohmen geven veel informatie over genoemde schrijvers maar geen diepgaande analyse van het thema waar het eigenlijk om draait. Wie dat wel doet is Paul van Tongeren in zijn magistrale Leven is een kunst waar hij een pleidooi houdt voor een ethiek die helpt bij de kunst van het leven en het leven als kunst. Hij analyseert de volgens hem gemakkelijke levenskunstfilosofieën en zegt dat er meer nodig is:

 

“Leven is geen kunst zolang het een kwestie is van overleven. Wie moet zorgen te overleven stelt geen vragen: hij vecht, (vr)eet, verbergt zich. Pas als dat gelukt is, is het mogelijk om van overleven, leven te maken. Daarvoor is meer nodig dan filosofie. Maar zonder de kritische blik die het eigen leven onderzoekt zal het waarschijnlijk niet lukken. Ethiek is zo’n zelfonderzoek.”

 

En daarmee geeft hij toch ook weer een pleidooi voor aandacht voor de filosofie (van de levenskunst?).


Reacties

05-07-2014

Nora Lambrechts

De leer- en leestips van Annelies Weerts, huidig docente Klassieke Talen zijn niet alleen nuttig en leuk voor de leerlingen van nu, maar ook een fantastische bron van "hoe was het ook al weer" en "deja vue" voor oud-leerlingen. Ik heb met veel plezier Homerus weer geopend in het Grieks en de lessen Latijn bekeken. Wat dan bij me opkomt is wel dat het heel lang geleden is dat ik dit onder ogen gehad heb, maar dat ik er best nog wel veel van onthouden heb, waarschijnlijk dankzij o.a. de docenten Koster, Cohen en Van der Pant.
Ben benieuwd naar de leestips in de volgende Pro Parentibus.
Nora Lambrechts, eindexamenjaar SGL 1963