Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

Maximum bereikt?

Leiden 1613. De heer en mevrouw Van Rijn hebben grote plannen met hun zoontje. Hij is nog maar zeven jaar als zijn ouders hem opgeven bij een van de voorlopers van het Stedelijk Gymnasium, de Latijnse school aan de Lokhorststraat 16. De kleine Rembrandt heeft het er niet gemakkelijk.  Alle lessen worden in het Latijn gegeven. Ook onderling is Latijn de spreektaal en de scholieren moeten hun examens afleggen in deze zelfs in die tijd al niet zeer levende taal. Toch loopt het goed af met onze jonge held. Op zijn vijftiende schrijft hij zich in aan de Universiteit. Van studeren komt overigens niet veel terecht. Maar daarom niet getreurd. Door de inschrijving heeft hij wel recht op belastingvrij bier en wijn en voorkomt hij een dienstplicht als stadswacht. 

 

Ruim twee eeuwen later, in 1838, wordt de naam Stedelijk Gymnasium voor het eerst officieel vermeld. “Met de tegenwoordige inrigting des Gymnasiums heeft men zich voorgesteld de opleiding en voorbereiding de Jeugd tot het Academisch onderwijs,” schrijft de toenmalige rector Suringar.  In dat jaar telde de school zevenentwintig leerlingen, drie docenten en een rector. Dertig jaar later in 1864 zijn er drieëndertig  leerlingen. Nog steeds een heel rustig schooltje, zou je zeggen. Toch meldt de toenmalige rector aan de curatoren: in sommige lessen heerst een volslagen wanorde, leerlingen zitten niet op hun plaatsen, zingen en praten tijdens de lessen en steken zelfs klappertjes af.

 

De school groeit. In 1938 verhuisde het gymnasium van de Doezastraat naar de nieuwbouw aan de Fruinlaan. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd hier een nieuwe vleugel en een aula aangebouwd.

 

De school groeit. In 2010 werd de school verzelfstandigd en het tweede gebouw in Leiden-Noord in gebruik genomen. Het gebouw aan de Fruinlaan kreeg de naam Athena en de vestiging aan de Nieuwe Marnixstraat werd vernoemd naar Socrates.
 
Leiden 2014. Het Stedelijk Gymnasium heeft 1958 leerlingen en 193 personeelsleden. De uitbreiding van Socrates is net in gebruik genomen, maar we zitten alweer te krap. Worden we in Leiden met z’n allen steeds slimmer? Waar komen al die leerlingen vandaan? Maar misschien nog een belangrijkere vraag: waar moeten we met al die leerlingen naar toe? Kan de school onbeperkt blijven groeien? In 2010 hebben we besloten om de school te splitsen. We waren toen met z’n allen van mening dat het goed was dat de school groeide, maar die groei kreeg als motto ‘groeien naar kleinschaligheid’. De ideale school is geen leerfabriek, maar een school waar in ieder geval de conciërge nog alle leerlingen bij naam kent. Scholen die veel groter zijn dan 1100 à 1200 leerlingen worden onpersoonlijke instituten in plaats van veilige leeromgevingen.
 
Dat betekent dat we nu voor een groot dilemma staan. De afgelopen jaren kregen we steeds tussen de 300 en 360 nieuwe brugklasleerlingen. Vorig schooljaar kregen we meer dan 400 aanmeldingen, dat was even schrikken, we hebben nu bijna 2000 leerlingen. De prachtige nieuwe uitbreiding van Socrates is net opgeleverd, maar we zitten met de huidige gebouwencapaciteit meer dan vol. In overleg met de gemeente zoeken we nu naar een oplossing om de huidige populatie goed te kunnen onderbrengen. Maar groeien lijkt niet meer mogelijk, een derde locatie is gezien de langetermijnprognoses geen reële en haalbare optie. We zullen daarom komend jaar er niet aan ontkomen om de toelating afhankelijk te maken van de capaciteit. Daar komt bij dat de overheid besloten heeft om de Citotoets pas in mei af te nemen en alleen het schooladvies bepalend te laten zijn voor de toelaatbaarheid. Scholen mogen geen andere eisen stellen of toetsen afnemen. Wij kunnen heel moeilijk inschatten wat deze maatregel voor consequentie zal hebben voor het aantal aanmeldingen. Het Stedelijk Gymnasium is altijd een zo open en laagdrempelig mogelijk gymnasium geweest en we zullen ons best doen om voor zoveel mogelijk leerlingen een kwalitatief goede gymnasiumopleiding te blijven bieden.
 
Bart Vieveen, december 2014

Older topics:

Column Column


Reacties

12-12-2014

Saskia Kuus

Misschien slim om te kijken hoe andere gymnasia dit aanpakken? Bijvoorbeeld het Haganum in Den Haag:
http://www.haganum.nl/Groep8/Aanmeldingsprocedure/tabid/255/Default.aspx