Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Mediatheek Socrates van start

Gepubliceerd op 17-06-2015

De recente uitbreiding van locatie Socrates van het Stedelijk Gymnasium maakte ook de realisatie mogelijk van iets dat eigenlijk niet mag ontbreken in een school: een Mediatheek. Gevestigd in een aquarium-achtige ruimte op een centrale plek in het gebouw is het ‘aquarium met boeken’ onlangs geopend.

 

 “Dit kan het ‘stille hart’ van Socrates worden”

 

Niet alleen een ruimte waar boeken kunnen worden geleend, maar ook een plek om rustig een boek of tijdschrift offline of online te lezen, dingen op te zoeken of om je even rustig terug te trekken, al of niet met een docent die je iets buiten de les kan uitleggen. Dat is de ambitie van de Mediatheek, stelt Sven Kruizinga, docent Nederlands en een van de drijvende krachten achter de nieuwe ruimte binnen Socrates. “Dus niet alleen een ruimte met boeken, maar ook een tafel met tijdschriften en kranten zoals de 7-days en computers die toegang geven tot digitale bronnen. Leerlingen lezen tegenwoordig niet alleen papieren boeken en wij gaan daarin natuurlijk mee. Dvd’s gaan we niet aanbieden, die drager is alweer achterhaald.”

 

Een soort etalage met boeken
“Ik kan me voorstellen dat mensen zich afvragen waarom de Mediatheek nu pas open gaat,” zegt Sven Kruizinga. “Dat heeft eenvoudigweg te maken met het gebrek aan ruimte in de eerste fase van Socrates: de school was niet groot genoeg. In de tweede fase gelukkig wel. En dan ook op een topplek, waar iedereen langs loopt. De aquarium-achtige ruimte is een soort etalage met boeken die allemaal lijken te vragen: ‘lees mij’.”

 

Ouders van harte uitgenodigd

Inspiratie voor het huidige concept is opgedaan in Zweden, waar Kruizinga in een school een prachtige werkruimte zag, waar leerlingen in alle rust konden werken aan een project. Alleen of met docenten of medeleerlingen. En niet alleen binnen, maar ook buiten de lessen. Een soort ‘studiehuisconcept’ dus. “Hoe zich dat binnen Socrates gaat ontwikkelen, dat moet nog uitkristalliseren,” zegt Kruizinga. “Op dit moment hebben we beperkte openingstijden (van 10.00 tot 12.30 uur) doordat we nog niet helemaal rond zijn met de bemensing. Ouders die één keer in de twee weken enkele uren de Mediatheek willen draaien, nodig ik van harte uit. Dit kan het ‘stille hart’ van Socrates worden als er voldoende ouders zijn die ons helpen.”

 

Zijn lievelingsboek? “Tsja, dat is een lastige. Ik houd ontzettend van hele goede verhalenvertellers, zoals de Amerikaan John Irving en de Engelsman Neil Gaiman. In de Nederlandse literatuur ligt de nadruk meestal op de psychologie van de hoofdpersoon. Mijn leraar Nederlands op het Stedelijk, toen ik hier in klas 5 zat, heeft me wekenlang De avonden van Reve aangedaan. Ik vond er geen bal aan. Inmiddels heb ik het meerdere malen herlezen en vind ik het prachtig.”

 

 

De collectie van de Mediatheek: beperkt vanwege beperkte middelen

De collectie van de Mediatheek telt op dit moment 2053 ingevoerde boeken. Hiervan zijn er 963 Nederlandstalig, 645 Engelstalig, 442 Franstalig en 3 boeken zijn geschreven in het Duits. In totaal zijn er ook circa 400 Duitse boeken, die zijn nog niet ingevoerd, en is er een collectie Muziek.

 

Vooralsnog dus een beperkte collectie, vanwege de beperkte middelen. Ouders die literatuur ‘over hebben’, kunnen boeken afleveren bij de Mediatheek. Boeken ter uitbreiding van de collectie zijn van harte welkom!

 

 

Boeken in je eigen school is veel fijner

Vijfdeklasser Emma Gommers kijkt wat verbaasd bij mijn vraag of een Mediatheek in dit online-tijdperk niet een beetje ouderwets is. “Ik krijg eerlijk gezegd hoofdpijn van een e-reader en lees liever echte boeken. Veel fijner!”

Ze is blij met de Mediatheek. “Eerst nam mijn moeder boeken mee van Athena, waar zij in de bibliotheek werkt. Maar rondkijken in een ruimte met boeken in onze eigen school is natuurlijk veel fijner, met als bijkomend voordeel dat je boeken tegenkomt die je nog nooit hebt gezien. Ik ben er alleen nog niet echt aan gewend dat het kan, een boek halen én lezen in mijn eigen school. En dat in een heerlijk rustige ruimte. De computers heb ik alleen nog niet in gebruik gezien.”

  Mediatheek Socrates in gebruik

Memoirs of a Geisha

“Iets méér ruimte als er heel veel gelezen wordt en de bieb heel veel gebruikt wordt. Dat zou misschien wel fijn zijn op termijn. Onlangs is trouwens actie genomen op het aanvullen van de collectie boeken in de vorm van een mail aan alle leerlingen, waarin ze konden aangeven welk boek ze ‘missen’ en waarom zij vinden dat het thuishoort in de Mediatheek. Als je argument overtuigend is, wordt het aangeschaft. Een prima initiatief.”

 

Haar lievelingsboek? “Een echt favoriet boek heb ik niet. Hersenschimmen van Bernlef heb ik recentelijk gelezen. Een mooi boek dat prima weergeeft hoe het leven met Alzheimer is. En de boeken van Harry Potter heb ik wel duizend keer gelezen. Recentelijk trouwens in het Engels Memoirs of a Geisha. Ook mooi!”

 

De druk niet te snel opvoeren

Marcella van Motman, moeder van Cas uit klas 4A van Socrates, is vrijwilliger in de mediatheek. Toen ze werd uitgenodigd om mee te werken aan de opbouw van de Mediatheek, had ze nog geen seconde nagedacht over de vraag of de school zoiets nodig had. Maar ze zei wel direct ‘ja’. “Ik ben zelf een enorme lezer, hoewel dat de laatste jaren sterk is afgenomen door de komst van de iPad en het feit dat mijn leven in het algemeen drukker is geworden.”

Ze trof eind vorig jaar een groep ouders aan, die erg gemotiveerd was en nog steeds is. “Wat er moest gebeuren, was voor mij alleen niet direct helder en ook niet precies wanneer ze operationeel wilden zijn. Ik had het idee dat ze de druk op ons niet te snel wilden opvoeren. Want er was niets, alleen boekenkasten en een systeem. We zijn dus begonnen met het leegtrekken van alle kasten bij de vakdocenten en die boeken in te voeren in het systeem. We zijn daarin getraind door Janet, een moeder die al zeven jaar aan de bibliotheek van Athena is verbonden. Zij heeft ons enorm op weg geholpen en heeft het proces opgestart. Hoe je boeken moet toevoegen aan het systeem, welke informatie relevant is, hoe je vanuit het systeem uitleent en hoe je zorgt dat je boeken ook weer terug krijgt. Inmiddels loopt dat allemaal goed, los van wat print- en ICT-problemen waarmee we regelmatig te maken hadden. Die zijn inmiddels opgelost, maar hebben wel voor vertraging gezorgd.”

Bemensing door ouders 

Input vakdocenten heel belangrijk

“Toen ik de eerste keer in de ruimte van de Mediatheek kwam, dacht ik: wat een lege ruimte! En ook: dat is zó vol, is dat het nu?,” vertelt Marcella. “Inmiddels groeit de collectie gestaag, maar er kan nog veel meer bij. Naast literatuur kunnen daar wat mij betreft ook vertalingen van populaire titels voor de onderbouw bij zitten. Misschien tegen de zin van sommige docenten, maar in mijn optiek krijg je ze zo wel aan het lezen. En ik ben zelf voorstander van het opnemen van bijvoorbeeld films of elektronische boeken in de collectie van de Mediatheek. Zolang dat helpt om leerlingen met literatuur in aanraking te brengen, moeten we dat in mijn optiek vooral doen, al is dat misschien voorlopig niet realistisch gezien het budget.”

Leerpunten heeft Marcella ook. “Voordat het nieuwe schooljaar begint, is het volgens mij belangrijk om te kijken welke boeken in het systeem staan en welke er ook echt zijn. En daarop actie nemen. Maar ook om een analyse te maken van de uitleningen. Wat wordt het meest uitgeleend, welke titels moeten worden aangeschaft en welke titels kunnen eventueel weg om de collectie up-to-date te houden? De input van vakdocenten is daarbij heel belangrijk.”

 

Haar lievelingsboek? “Dat zijn er veel. Ik ben een grote fan van de Hongaarse schrijver Sandor Márai. Van de Nederlandse auteurs vind ik Arthur Japin erg goed, vooral zijn boek De zwarte met het witte hart. Ik werd daar direct door geraakt. Hij pakt iets uit de historie en verzint daar een verhaal omheen op basis van veel research. En dat merk je. Ik vind dat prachtig.”

 

Tekst: Peter Pot


Reacties

18-06-2015

Claudia Zilkens

Mooi initiatief de mediatheek. Ben wel bereid als ouder iets te betekenen hierin. Hoor t graag als dat opportuun is. Hartelijke groet, Claudia Zilkens

21-06-2015

Henny

Is het een idee, zodra er een boekenlijst is, om in kringloopwinkels of op boekenbeurzen te kijken voor goede boeken?
Ik heb dit eerder gedaan voor een andere school en zo kan de collectie snel uitbreiden.