Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Nieuwbouw Socrates, het vervolg

Gepubliceerd op 07-12-2014

Liefst acht mooie nieuwe lokalen, twee nieuwe BINAS-lokalen, een prachtig muzieklokaal met tribune, een bibliotheek, drie nieuwe ruimtes voor staf en docenten, een flink uitgebreide aula, een nieuwe entree, een fietsenstalling met voldoende capaciteit. Dit zijn de voornaamste opbrengsten van de langlopende verbouwing c.q. uitbreiding van Socrates.

Herman Hertzberger – van Architectenstudio HH – kwam woensdag 12 november zelf een kijkje nemen. En: ‘hij zag dat het goed was’. Hij was verrukt over de verschillende bouwlagen, de doorkijkjes en de vide. Ook had hij nog een heleboel op- en aanmerkingen. Zoals over de omgeving van de school, waar het oorspronkelijk geplande park aan de zuidoostzijde nu ingenomen gaat worden door een gigantisch hoge flat.

 
En hoe vinden de gebruikers het? Mooi, vooral mooi, maar ook zij hebben nog wel wensen en klachten. Voorbeelden? De installaties die nog niet voldoende ingeregeld zijn, de jas die op een andere plek gehangen moet worden, de meubels die nog niet allemaal gearriveerd zijn. Kortom, het gebouw en de tijdelijke gebreken ervan, regeren nog (te) veel in de dagelijkse gang van zaken. Genoeg te doen dus de komende tijd om ervoor te zorgen dat het echt ‘ons gebouw’ wordt.
 
In januari 2015 volgt de officiële opening. Ouders krijgen daar een uitnodiging voor.
 
Hans Buijze