Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Oudervereniging en Schoolfonds: ze zijn er voor u

Gepubliceerd op 05-04-2015

Mijn naam is Jan Gerard Snip, in het dagelijks leven Chief Enthusiasm Officer bij ICT-bedrijf SPING, getrouwd met Tanja en vader van Lorena uit klas 3F en Rosa. Sinds twee jaar ben ik penningmeester van de oudervereniging en het schoolfonds. Het is een leuke manier om betrokken te zijn bij school. En het is een dankbare rol om de belangen van alle ouders te behartigen bij de schoolleiding. De oudervereniging vergadert een paar keer per jaar met als afsluiting een gezellig etentje met de rectoren, liefst op een zonnig terras.

 

Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging vergaart tijdens klassenouder-bijeenkomsten informatie over wat er speelt bij ouders. We onderhouden contact met de rectoren van Athena en Socrates over wat ouders bezighoudt, over vernieuwingen binnen school en over de begroting van het schoolfonds. We zijn vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad en staan in contact met de Landelijke Oudervereniging Zelfstandige Gymnasia.

Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden rondom een voor ouders interessant thema. Afgelopen jaar hield de heer Steensma – docent Beeldende Vorming en Kunstbeschouwing – een inspirerend betoog over de Romereis,  waarbij twee examenleerlingen hun grappige kant van het verhaal schetsten.

 

Schoolfonds

Uit het schoolfonds worden onkosten betaald die niet voor een algemene vergoeding in aanmerking komen, zoals bijdragen aan sportieve en internationale culturele activiteiten, de elektronische leeromgeving, extra materiaal voor de verschillende vakken, het eindexamenfeest en cultuurkaarten. In overleg met de schoolleiding wordt de keuze voor investeringen bepaald. Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering de hoogte van de vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds vastgesteld. De doelstelling is om de bijdragen zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan alle leerlingen. Ook kijken we naar een evenwichtige verdeling tussen beide locaties. De administraties van de oudervereniging en van het schoolfonds worden gecontroleerd door een kascommissie.

 

Namens u en voor u

Voor vragen staat het bestuur voor u klaar. Stuur een e-mail naar oudervereniging@gymnasiumleiden.nl of bel 06-203 98 608.

 

Overigens

Nieuwe ouders in het bestuur zijn van harte welkom. Dus schuif deze zomer aan!