Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

Plus geeft meer

“Ik zit niet meer in de plusklas mam,” zegt mijn zoon (groep 7). Ik kijk hem verbaasd aan. Heb ik iets gemist? In zijn resultaten is niets veranderd.

 

“Grapje, mam. Ik zit nu in de Cobra-groep. De naam is alleen veranderd. Omdat het anders net lijkt of we boven de andere kinderen staan, andere kinderen kunnen weer andere dingen beter.” Daar zit wat in.

 

Ook op het Stedelijk hebben we plusklassen in de onderbouw. De recente presentatieavond van de plusklassen was een feestje. Enthousiaste leerlingen en docenten gaven een kijkje in de keuken van het aanbod aan pluslessen afgelopen jaar. Zo kregen we een presentatie sterrenkunde, mooie voordrachten van leerlingen die aan creatieve schrijfopdrachten hadden gewerkt en een quiz met vragen uit een Latijnse krant die leerlingen zelf hadden geschreven. Interessant én confronterend, zeker voor ouders en docenten bij wie het Latijn inmiddels wat was weggezakt.

 

Extra aandacht voor talent is steeds vanzelfsprekender geworden. Dit jaar is het voor het eerst dat leerlingen (op alle schooltypen!) een officieel cum laude-diploma kunnen behalen. Een waardevolle erkenning voor leerlingen die hun opleiding met een acht gemiddeld afsluiten. Trots kunnen we dit jaar heel wat cum laude-diploma’s uitreiken op onze school.

 

Maar nog even terug naar de plusavond, want ook de leerlingen van de Topklas presenteerden hun project. Plus, Top? Hoe zit dat? Niet voor iedereen ligt een acht gemiddeld binnen het bereik. Vaak zijn dat leerlingen die (ook) uitblinken op andere gebieden, zoals sport, muziek, toneel of beeldende vorming. Dat zijn onze toppers. En waar zij toe in staat zijn, werd ‘beeldend’ geïllustreerd door de prachtige animaties van kleifiguren die enkele van hen ons die avond presenteerden. De aanwezigen zaten op het puntje van hun stoel.

 

Maar ook op andere terreinen hebben we toppers. Zo zijn er leerlingen die zitting hebben in de organisatie van LEMUN, het bestuur van het USA, de schoolkrant of de medezeggenschap. Kortom, onze leerlingen doen naast het reguliere lespakket ook op tal van andere wijzen kennis en ervaring op. Juist daarom is het zo ontzettend belangrijk dat onze school meer is dan de optelsom van de lessen.

 

Een categoraal gymnasium bestaat niet uit een homogene groepen leerlingen. Daarom is differentiatie een belangrijk thema. Binnen én buiten de les. Het Stedelijk participeert in de Leidse Aanpak Talentontwikkeling (LATO), waarin onder andere aandacht is voor praktische differentiatie in de les. Een uitdaging voor onze docenten om binnen de reguliere lessen van vijftig minuten nog beter aan te kunnen sluiten bij de diversiteit in de klas, waarin naast plussers en toppers óók leerlingen met een functionele beperking zitten. Denk aan dyslexie. Daarnaast creëren we ruimte voor en faciliteren we individuele leerroutes van leerlingen. Zo hebben bovenbouwleerlingen die dat aankunnen de mogelijkheid een vak op contract te volgen. Zelf de stof bestuderen, op eigen initiatief contact met de docent en toetsen maken.

 

Het zal u duidelijk zijn, differentiatie staat hoog op onze agenda. En we blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om nog beter aan te sluiten op de ontwikkeling van onze leerlingen. Want uiteindelijk gaat het ons om de ‘plus’ voor iedereen.

 

Inge Krul