Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

De klok tikt door

De winterperiode is inmiddels weer achter ons...

-- Oproepen en mededelingen --

Plusklassen 2016-2017

Gepubliceerd op 10-12-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw van het SGL weer verschillende Plusklassen volgen. Ze konden extra uitdaging vinden in verschillende onderwerpen, waar ze zich een uur in de week in konden verdiepen: wiskunde, scheikunde, sterrenkunde, waarnemen, museologie, actief Latijn, Nederlands/geschiedenis, debatteren, creatief schrijven, en mozaïeken. 

 

Otto Gradstein, Coördinator Plusklassen op de locatie Athena, stelde een boekje samen met verslagen, eindproducten en foto’s van de meeste van deze plusklassen:

 

Verslag Plusklassen 2016-2017


Reacties

16-12-2017

Michiel 't Hart

Waardevol om op deze manier op de hoogte gehouden te worden van wat er speelt op het Stedelijk Gymnasium. (Dit geldt overigens ook voor de andere artikelen in de Pro Parentibus.) Het is een goede aanvulling op hetgeen je als ouder via je kinderen over de school te horen krijgt.

06-01-2018

Marja Roovers

Fijn om zoveel positieve ervaringen te lezen. Wat de meerwaarde nog zou kunnen vergroten is meer vrije vormen voor de plusklas projecten, waarin verschillende vakgebieden betrokken zijn.
Hierbij zouden bovenbouw leerlingen met extra talenten buiten het cognitieve vlak ook hun bijdrage kunnen hebben.