Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

PRE een pre voor studies in Leiden

Gepubliceerd op 05-04-2015

Tekst: Richard Dang

 

Voor veel ouders is het Pre-University College (PRE) nog vrij onbekend. Elk jaar zijn er immers maar zeer weinig bovenbouwleerlingen die hieraan kunnen meedoen. In deze aflevering van Me zal ik als tweedejaars PRE-student uitleggen wat dit programma nu precies inhoudt en mijn eigen ervaringen delen.

 

Wat is PRE?

Het Pre-University College is een tweejarig onderwijsprogramma, verzorgd door de Universiteit Leiden. Het is speciaal bedoeld voor getalenteerde en gemotiveerde bovenbouwleerlingen van vwo-scholen, met name uit de Randstad. Elke week volg je een halve dag colleges aan de universiteit. Het programma is heel breed opgezet, waardoor je allerlei verschillende vakgebieden leert kennen. De vorming van een wetenschappelijke kijk op de wereld staat centraal. In vijf blokken maak je kennis met onder andere wetenschapsfilosofie en -communicatie en verder doe je zelf een wetenschappelijk onderzoek. Elk blok wordt afgesloten met een tentamen of een speciale opdracht. Wanneer je alle vijf de blokken afrondt, krijg je toegang tot alle studies aan de Universiteit Leiden. Aan een eventuele loting hoef je dan niet mee te doen, de Leidse decentrale selectieprocedures kun je versoepeld doorlopen.

 

Aanmelden voor PRE

In de vierde klas is het mogelijk om je aan te melden voor PRE. Daarvoor moet wel het gemiddelde van al je vakken een acht of hoger zijn. Naast het gemiddeld rapportcijfer is de selectie ook gebaseerd op een motivatiebrief, een cognitieve test en een groepsdebat. De toelatingseisen zijn hoog en er zijn maar 95 plaatsen te verdelen. Van de ruim 200 aanmeldingen valt dan ook meer dan de helft af. Als je de selectie door bent gekomen, begin je vanaf de vijfde klas met het PRE-programma.

 

Eigen ervaringen

Ondanks dat het programma veel tijd in beslag neemt, vind ik dat het goed te combineren valt met school. Omdat de colleges onder schooltijd zijn, mis je wel elke week een aantal uur les. Maar wat je bij PRE leert, kan zeker ook van pas komen op school. Het eigen onderzoek kan je bijvoorbeeld als profielwerkstuk gebruiken in de zesde klas. Daarnaast ga je vaak veel dieper in op de lesstof van school, waardoor je deze ook beter begrijpt. Verder is het fijn dat er veel afwisseling in het programma zit. Docenten en hoogleraren van diverse faculteiten zorgen niet alleen voor colleges, maar ook voor excursies en practica. Zo heb ik zelf al kippenembryo's opengesneden om bepaalde groeiprocessen te bestuderen en een excursie gemaakt naar een onderzoeksinstituut op Texel. Het leukst is dat je ook iets van het studentenleven kan proeven. Zo krijg je 'als een echte student' hoorcolleges van een hoogleraar. Er is ook een speciale studievereniging van PRE, die allerlei (informele) activiteiten organiseert, zoals maandelijkse borrels, feesten, lezingen en reizen.

 

Voor meer informatie: www.iclon.leidenuniv.nl/vwo-wo/pre/