Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

Profielkeuze stress

Gepubliceerd op 03-06-2014

Iva Hoefnagel (15) zit in de derde klas en heeft een dilemma: ze moet een profielkeuze maken maar ze weet niet welk profiel voor haar het beste is. In deze Pro Parentibus vertelt zij over haar profielkeuze en de twijfels die ze hierbij heeft. In deze periode moeten alle derdeklassers een voorlopige profielkeuze voor de bovenbouw inleveren. Je hebt keuze uit vier verschillende profielen; bij elk profiel horen verschillende vakken. De keuze voor een profiel betekent dus altijd dat je een paar vakken laat vallen.

 

Hierdoor kun je sommige studies niet meer doen en dus is deze keuze bepalend voor je toekomst! Kies je een Maatschappij-profiel, dan kun je daarmee bijvoorbeeld geen geneeskunde gaan studeren. Voor geneeskunde zijn namelijk natuurkunde, scheikunde en biologie vereist en die zitten in de Natuur-profielen. Voor de één is dit makkelijker dan voor de ander.

 

“Twee weken voordat we op school de voorlopige profielkeuze moesten inleveren, begon ik te twijfelen over mijn keuze,” zegt Iva desgevraagd. “Ik wilde eerst graag Economie & Maatschappij gaan doen, omdat ik geschiedenis en economie leuk vind en omdat ik later misschien in het management wil gaan werken. Maar als ik later misschien toch geneeskunde wil gaan studeren, kan dat alleen met het profiel Natuur & Gezondheid. Ik heb een beroepskeuzetest gedaan en gepraat met mensen die in het management werken. Naar aanleiding daarvan heb ik uiteindelijk als voorlopige keuze toch Economie & Maatschappij gekozen, met Duits en filosofie als keuzevakken. Ik denk dat ik dit profiel ook als definitieve keuze ga invullen, maar over mijn keuzevakken ben ik nog niet zeker.”

 

Tekst: Victor Krol