Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Profielwerkstuk-avonden

Gepubliceerd op 22-03-2016

 

must voor ouders, ruim keuzeaanbod voor iedereen

 

Het profielwerkstuk. Het heeft wat van een meesterproef, na bijna zes jaar voortgezet onderwijs laat je zien wat je kan. Door een zelfgekozen onderzoeksopdracht tot een goed einde te brengen. Tegelijk is het het eerste project waar een leerling gedurende langere tijd en in verschillende fasen aan werkt. Best lastig om te plannen dus, naast alle school- (en andere) kwesties die in de vijfde en zesde je aandacht vragen. Daarmee is het profielwerkstuk zowel een afsluiting van je schooljaren, als een introductie op de vele ‘werkstukken’ die er tijdens je studietijd nog zullen volgen.

 

Vaste formule
Op 1 en 2 februari 2016 presenteerden zesdeklassers van de lichting 2015-2016 hun profielwerkstuk (PWS). Op maandag waren de presentaties van de Athena-leerlingen, op dinsdag die van Socrates-leerlingen. Deze avonden worden volgens een vaste formule georganiseerd: plenaire PWS-presentaties in de aula worden afgewisseld met korte PWS-presentatieronden in de lokalen en tijdens inloop en pauzes kan het publiek diverse PWS-posterpresentaties en -installaties bezoeken. 
Dat publiek bestaat voor het grootste deel uit familieleden en vrienden van de zesdeklassers, hun PWS-begeleiders en andere docenten én veel leerlingen van klas 5. Voor die laatste groep is de PWS-avond een mooie gelegenheid om inspiratie op te doen, zij moeten immers na de meivakantie al hun definitieve onderzoeksvraag inleveren.

 

Schuim en zang
Wie een plenaire presentatie mag verzorgen, wordt op beide locaties bepaald tijdens een pitch. Onderwerpen die een groot publiek aanspreken, zijn daarbij een pre, evenals goede podiumvaardigheden. Een aansprekende plenaire presentatie op locatie Athena was bijvoorbeeld Moleculaire gastronomie: schuim van Ghislaine Bolman & Lotje Lau. Zij boden het publiek, naast een aanstekelijk verhaal over moleculair koken met huis- tuin- en keukenattributen, ook een proeve van hun onderzoeksresultaten in de vorm van schuimkoekjes met de smaak van lasagne. Medea meedogenloos? was een indrukwekkend plenair optreden van Kim Dominik & Eline Fung Fen Chung. Zij schreven een epos in het Latijn en openden hun presentatie daarover met het zang en blokfluitspel.

 

Een must
De PWS-avond bijwonen is natuurlijk een must voor ouders. Maar eigenlijk biedt het voor iedereen een ruim keuzeaanbod. De parade aan uiteenlopende onderwerpen is al enorm, de kennis die de leerlingen – meestal in twee- of drietallen – over hun onderwerp hebben verzameld is dat eveneens.  Voor elk van de vier presentatieronden hebben bezoekers de keuze uit een kleine twintig onderwerpen, waarover in evenzovele klaslokalen korte presentaties worden gegeven. Om een idee te geven van de gevarieerdheid aan onderwerpen: Nutriëntenvariatie in hydroponics; De geografische redenen achter matchfixing; De ideale schoolstoel; Moraliteit in rechtspraak: mannen versus vrouwen.
Er is op deze avonden letterlijk voor ieder wat wils en de meeste leerlingen geven bovendien blijk van een aantrekkelijk frisse kijk op hun onderwerp. Zelf heb ik wat dat betreft het meest genoten van de presentatie Van propagandaposters naar propaganda-Instagram – van Tess Nijssen en Anna de Wit – maar ik sluit niet uit dat daarbij enige ouderlijke trots een rol speelt.

 

Tekst: Carla van Elst

 

Over het PWS in het Cohortboekje Programma van Toetsing en Afsluiting:
“Het schoolexamen omvat tevens een profielwerkstuk: een werkstuk met een presentatie, waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen die van betekenis zijn in het desbetreffende profiel.”

 

Profielwerkstuk in vogelvlucht
In de vijfde klas:
Februari-maart - Oriëntatie op onderwerp en hoofdvraag; PWS-groepjes vormen
April-mei            - Onderzoeksvraag en deelvragen formuleren
Vanaf juni          - Werkplan maken; start onderzoek

 

In de zesde klas:
Augustus-oktober - Onderzoek en documentatie
December              - Definitieve versie inleveren
Februari                  - Presentatie voorbereiden en uitvoeren