Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Science4U, nerd-project of buitenkansje?

Gepubliceerd op 03-07-2016

Science4U is volgens het schoolboekje ‘een project voor getalenteerde onderbouw-leerlingen die, naast het gewone schoolprogramma, een onderzoeksproject op de universiteit of bij een bedrijf gaan doen’.

Dat klinkt misschien nerd-erig, maar naar onze smaak is het dat juist niet. Pro Parentibus was vrijdag 17 juni jl. aanwezig bij de presentatie van de onderzoeksresultaten en sprak daar met de organiserende docenten, twee deelnemende artsen van het LUMC, en met een van de leerlingen uit de tweede klas.

 

Ervaring opsnuiven in de echte wereld 
Sinds ongeveer zes jaar kunnen tweede- en derdeklassers hun licht opsteken voor een onderzoek in samenwerking met een aantal prestigieuze instituten van Nederland zoals Universiteit Leiden, LUMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksherbarium Leiden, TNO en Junior Science Lab. Dit jaar meldden ongeveer vijftig leerlingen zich aan voor de projecten.

 

Leerlingen ‘on stage
Van onderzoek naar de werking van warmtebatterijen en de samenhang tussen ontstekingen en iemands gewicht, tot het hacken van telefoons en de bestuiving door bijen. Het is een greep uit de vijftien uiteenlopende onderwerpen waar de Science4U-leerlingen dit jaar onderzoek naar deden.
Op de afsluitende bijeenkomst betreden vier tweedeklassers het podium in de aula. Ze vertellen gestructureerd over hun aanpak en de resultaten over het onderzoek naar warmtebatterijen. Daarna zijn er in de klaslokalen parallel-presentaties voor kleinere groepen.

 

Proefjes doen
Lauren Versluijs, tweedeklasser op Socrates, schreef zich in voor Science4U en werd ingedeeld bij het LUMC. Zij onderzocht samen met twee klasgenoten de correlatie tussen ontstekingen en massa. Ze zijn vier keer in het LUMC geweest: “Om eerst te leren over artrose, daarna om een patiënt te interviewen, het onderzoek te verrichten en tot slot alles uit te rekenen.” Het moment van presenteren is natuurlijk best spannend, maar de dames hebben het uitstekend voorbereid en leggen alles heel rustig uit. Aan de hand van drie deelvragen hebben ze het vraagstuk behandeld.
Waarom deed Lauren mee met dit project? “Ik was nieuwsgierig en vind biologie heel leuk, met name alles wat met mensen te maken heeft, dus daarom deed ik mee. Nu weet ik een beetje hoe het gaat op het LUMC.” Op de vraag wat ze het allerleukste vond, vertelt ze met een veelbetekenende glimlach dat “het prakken en bewerken van het vet uit de artrotische knieën (vetlichaam van HOFFA)” wel het allerleukste was.

 

Wetenschappelijke begeleiders 
Ook al vinden de leerlingen het vaak spannend om proefjes te doen, het gaat niet alleen om de resultaten. Renée Allaart (internist), Andreea Ioan-Facsinay (wetenschapper) en Hilde Brouwers (onderzoeker in opleiding) zijn allen verbonden aan het LUMC; zij hebben samen de meisjes begeleid. Renéé Allaart doet voor het tweede jaar mee. “Je ziet dat de leerlingen de testjes van een onderzoek het meest aansprekende onderdeel vinden. Maar wetenschap gaat ook over een proces structureren, over de juiste vragen stellen, het vervolgens goed verwoorden en presenteren.” 
Ondanks de inspanning en tijd die dit project van hen vraagt, levert het ook inzichten op voor de deelnemende partners. “Wij zijn omringd met gelijkgestemden in het ziekenhuis en zitten met elkaar in hetzelfde wereldje. Het begeleiden van de leerlingen daagt ons in die zin ook uit. Het vergt een goed doordacht plan om zaken die voor ons koek en ei zijn, voor hen in begrijpelijke stukken te hakken. We laten ze bijvoorbeeld een interview doen met een van onze patiënten, maar dat bereiden we uiteraard zeer zorgvuldig voor.”

 

Goed voor je CV
Natuurkunde-docent Jan van Ostaay en collega Sietske Zantema zijn de coördinatoren van het project. Zij willen graag, naast de van oudsher bèta-gerichte insteek, ook andere sectoren erbij betrekken, zoals psychologie, taalwetenschap of antropologie. “De afgelopen jaren waren het vooral de bètawetenschappen die hier aan meededen, maar we hebben inmiddels ook meer culturele onderzoeksvragen op het programma zoals over archeologie, maar ook culturele antropologie.”
Van Ostaay vindt het project vooral goed ter verkenning van de wetenschap en spoort tijdens de presentatie de ondersteunende vijfdeklassers (de ‘seniors’) aan om dit op hun CV te vermelden. Het zijn immers deze extraatjes die ervoor zorgen dat je straks bij de selectie voor een studie nét een streepje voor hebt.

 

Taart en een certificaat
Na de deelpresentaties vraagt Van Ostaay nog even alle groepjes op het podium en krijgt iedereen een certificaat. Applaus volgt! De opluchting van de leerlingen is van hun gezichten af te lezen en dat begrijpt iedereen maar al te goed.
Tot slot vraag ik Lauren of ze volgend jaar weer mee gaat doen. Daar moet ze nog even over nadenken, want het kostte haar wel veel tijd. Gelukkig vindt een deel onder schooltijd plaats, maar desalniettemin moet je het allemaal naast de school zien klaar te spelen. Maar dat ziet ze volgend jaar wel weer, nu wil ze vooral aanvallen op de taart die klaarstaat voor alle deelnemers. Gelijk heeft ze.

 

Tekst: Claudia Zilkens

 

Oproep
De projectcoördinatoren zouden graag in contact komen met SGL-ouders die werkzaam zijn in de wetenschap. “De interesse onder leerlingen neemt ieder jaar toe, dus voor volgend jaar zijn we nu alweer op zoek naar meer wetenschappelijk begeleiders. Niet alleen vanuit de geneeskunde en technische sectoren, ook projecten over psychologie, antropologie of taalwetenschap willen we graag programmeren!”
Heeft u interesse of wilt u meer weten? Stuur dan een mail naar j.vanostaay@gymnasiumleiden.nl