Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Succes én kritiek

Gepubliceerd op 07-12-2014

De digitale Pro Parentibus is een succes. Dat blijkt wel uit de reacties die wij kregen na het live gaan van de PP-website. Verderop op de website leest u een aantal van deze lovende reacties. Enkelen van u maakten ook al gebruik van de interactieve functie van de website. Die reacties verschijnen dan direct onder het bewuste artikel. Ook kregen we spontaan kopij toegezonden. Een voorbeeld is het interview met Vincent Icke.

 

We ontvingen één reactie met een kritische kanttekening en wel over het gebruik van foto’s van leerlingen voor de website. De betreffende ouder vond dat wij voor elke foto toestemming zouden moeten vragen. Nu gebeurt dat ook bij foto’s van personen die geïnterviewd zijn, zij leveren meestal zelf de foto aan. Voor gebruik van sfeerfoto’s van activiteiten en andere gebeurtenissen op school vragen we geen toestemming, omdat het niet doenlijk is om alle personen die op de foto staan allemaal persoonlijk te benaderen. Hiermee sluiten we aan bij het beleid dat de school zelf al jaren hanteert bij fotogebruik voor bijvoorbeeld de schoolgids. 

 
Voor ‘nieuwe’ ouders: de papieren Pro Parentibus kwam voorheen tweemaal per jaar uit. Vorig jaar hebben we maar één editie van de digitale PP uitgebracht, omdat het ontwikkelen van de website zelf veel tijd heeft gekost. Dit schooljaar – 2014/2015 – willen we graag vier edities uitbrengen, dus de PP-website vier keer van nieuwe content voorzien en wel in december, februari, april en juni/juli. Een ambitieus maar haalbaar streven, denken wij. Niet in de laatste plaats omdat de redactie inmiddels versterkt is met nog drie leerlingen: Rozemarijn Das, Hanna Hodgetts en Richard Dang. Zij stellen zich voor in de rubriek Gezichten.
 
Lees ook: Reacties op de eerste editie

Reacties

12-12-2014

Smit

Beste redactie,
Als ik klik op lees verder direct na "het interview met Vincent Icke" kom ik dat nergens tegen.
Wat doe ik verkeerd?
Met vriendelijke groet, S. Smit

Reactie redactie:
Het interview met Vincent Icke staat onder de knop 'De wereld rond SGL'. Is daar het derde artikel van boven.
De doorklik vandaar uit naar het gehele artikel is gecheckt en werkt hier wel, zowel op PC als smartfoon.