Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

The Circle

Gepubliceerd op 07-12-2014

‘Wanneer kom je naar huis?’  appte ik mijn vrouw nadat ik in onze app Vrienden had gezien dat haar auto nog steeds bij haar werk stond.

‘Ik kom zo’ appte ze terug.
Mooi, dan kon ik vast gaan koken.
 
Na een uur belde (!) ze terug: ze zat met een collega in het café om even bij te praten over een conflict op school. En ze kwam nu naar huis.
Ik was niet wat je noemt gezellig toen ze thuiskwam, eerder korzelig. ‘Je kunt toch wel even zeggen wanneer je weggaat, dan weet ik wanneer ik kan gaan koken.’

 

Werkelijkheid 2014: niet communiceren kan haast niet meer. Een app waarin anderen kunnen zien waar je bent vinden we heel normaal. Die app heet ‘Vrienden’, immers vrienden hebben niets voor elkaar te verbergen.

En zo zitten we midden in The Circle, het nieuwste boek van Dave Eggers. De schrijver schetst in een meesterlijke dystopie een samenleving waarin alle kennis gedeeld wordt, wat tot gevolg heeft dat misdaad en ziektes in de kiem gesmoord kunnen worden. Een samenleving waarin transparantie van individuen het hoogste ideaal is (“delen is leven”) en privacy bij voorbaat verdacht. Met de app Vrienden blijkt hoe dichtbij een dergelijke samenleving is.
 
Moet je alles willen weten wat kenbaar is?
Moet je internetbedrijven zoals Google niet net zo goed wantrouwen en controleren als overheden en allerlei duistere organisaties?
Twee uitspraken die ik optekende uit de kranten van deze week. Ze zijn voor mij het bewijs dat de wereld die Eggers schetst nog geen realiteit is en dat Eggers wel heel somber is over de toekomst.
 
Nu is Eggers altijd vrij uitgesproken over de maatschappelijke onderwerpen die hij aanpakt. In ‘Zeitoun’ was het de falende overheid in New Orleans tijdens de overstromingen, in ‘Wat is de Wat’ de uitzichtloosheid van kindsoldaten in Soedan. In The Circle gaat het over het gelijknamige fictieve internetbedrijf, dat je je kunt voorstellen als Google en Facebook in één. Dit bedrijf verzamelt en deelt informatie over alles en iedereen, het boek zit vol originele beschrijvingen van mogelijke onderzoeksmethoden die The Circle daarvoor bedenkt. Onder het mom van transparantie en streven naar een betere wereld ontneemt het bedrijf iedere deelnemer stap voor stap zijn privacy. Eng is vooral dat de meesten volkomen bereid zijn daarin mee te gaan. Ook hoofdpersoon Mae Holland die gaat werken bij The Circle en er flitsend carrière maakt. Aan het eind van het boek draagt ze 24/7 een camera, behalve tijdens toiletbezoek, om haar leven te delen met  haar 100 miljoen volgers wereldwijd.
 
Eerlijk is eerlijk: de avonturen van Mae zijn niet bijster origineel, al lezen ze lekker weg. Maar het verhaal daarachter, over het bedrijf dat tot steeds meer analyses in staat is, leidt tot spectaculaire inkijkjes in een mogelijke wereld die niemand wil, maar die wel op ons af kan komen.  
Lezenswaard dus: The Circle!
 
Door Hans Buijze