Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

De klok tikt door

De winterperiode is inmiddels weer achter ons...

-- Oproepen en mededelingen --

 

 

 

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de school. Het signaal in de afgelopen toetsweek dat hun toetsen die dag voorbij zijn. Wat een ontlading. Vrolijke gezichten. “Heerlijk zo’n toetsweek”, zie je ze denken, “lekker vroeg thuis en tijd om te leren”. En ook wel wat gespannen gezichtjes. Dat is wel wennen aan de middelbare school: veel meer stof, andere vakken. "Ik dacht dat ik het goed geleerd had", zegt een meisje beduusd. 

 

Toetsen, cito, toetsen, centrale eindexamens, toetsen, so’s, uso’s, proefwerken, werkstukken, praktische opdrachten. Oh, en toelatingstoetsen voor de universiteit. Toetsen en school zijn (of misschien wel lijken) onlosmakelijk met elkaar verbonden. Toetsen in alle vormen en maten. Ongetwijfeld ook bij u aan de keukentafel met zoon of dochter onderwerp van gesprek.


Nee, hier geen pleidooi voor een Stedelijk Gymnasium met of zonder toetsen. Waarschijnlijk komen we daar als schoolgemeenschap niet uit. En dat hoeft ook niet. 


Als school zijn we verantwoordelijk voor het leren van alle leerlingen die aan ons toevertrouwd zijn. Als schoolleiding zijn we eindverantwoordelijk voor dat proces. En dat betekent dat u van ons mag/moet verwachten dat wij blijvend reflecteren op wat we doen en hoe we dat doen. Ook op het gebied van toetsen en cijfers geven. En dat doen we ook.


Een toets geven en daar een cijfer aan koppelen is één ding. Veel belangrijker is wat eraan vooraf is gegaan en wat er daarna gebeurt. Tijdens de leerlingbespreking van klas 1 stond daarom ook de volgende vraag centraal: heeft deze leerling de leerdoelen al behaald? En zo niet, wat kunnen wij docenten daar dan aan doen? En dat leverde direct zinvolle acties op. 


Individuele docenten en secties worden aangemoedigd na te denken over alternatieve manieren om erachter te komen of de leerling zijn leerdoelen heeft bereikt. En ook daarvan zijn inmiddels op school mooie voorbeelden zichtbaar: bijvoorbeeld een docent Engels, die zijn onderwijs heeft ingericht op basis van gamification. 


In twee onderbouwklassen op het SGL loopt een pilot met laptops. Een enthousiast docententeam onderzoekt met het ontwikkelen van les- en toetsmateriaal de mogelijkheden om leerlingen meer op maat te bedienen. Ook op het gebied van toetsing. Want soms blijkt zo’n toets ineens helemaal niet meer nodig, wanneer leerlingen al heel intensief aan de slag zijn geweest met stof! 

 

Inge Krul

Rector Socrates

 

(Deze column is een aangepaste versie van een korte toespraak tijdens de ALV van de oudervereniging).