Mail de redactieMail de redactie

Snel naar

Rondom het klaslokaal

Dit voorwoord schrijf ik in de trein, een grijze...

USAgenda 2017-2018

Een overzicht van de leerlingactiviteiten dit...

Nieuw redactielid

De huidige leerling-redactieleden doen dit jaar...

Ideeën welkom bij de medezeggenschapsraad

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad...

Genomineerde roman van docente Nynke Smits

Dit jaar verscheen bij Primavera Pers de historische...

Plusklassen 2016-2017

Afgelopen jaar konden leerlingen in de onderbouw...

Romereis twee-punt-nul

De Romereis is al jaren onderdeel van het Stedelijk...

Jodelende dodo’s op Socrates

Klas 1A en 1C vielen dit jaar in de prijzen tijdens...

Interview raad van toezicht

De beide rectoren van Athena en Socrates vormen...

Toetsen

Een wervelwind van brugklassers waait door de...

-- Oproepen en mededelingen --

Uitbreiding van Socrates, een bouwproces met hindernissen

Gepubliceerd op 20-06-2014

Begin oktober 2014 moet het allemaal af zijn: de uitbreiding met meer ruimte in de aula, een prachtige studiezaal, twee nieuwe bèta-lokalen, acht mooie theorielokalen en een muzieklokaal.

 

Molenbiotoop
Dat is de toekomst. Maar in augustus 2013 zaten we nog midden in de trage bureaucratie die moest leiden tot de bouwvergunning. Omdat het gebouw binnen het bereik van een molen staat, bleek er niet zomaar te kunnen worden uitgebreid. Immers, volgens het bestemmingsplan hebben molens een wettelijk beschermde molenbiotoop. Dit om te voorkomen dat omringende bebouwing of beplanting de windrichting aantast.

 

De diepte in
Helaas betekende de geplande uitbreiding van Socrates een aantasting van de biotoop van de nabijgelegen molen. Gelukkig kon dit met het ontwerp van bureau Herzberger gepareerd worden. Het ontwerp voorzag in een niet al te hoge uitbreiding, namelijk een halve in plaats van een hele etage erop. Dit kon worden gerealiseerd door op de begane grond met een halve etage de diepte in te gaan.

 

Vier kabels
Er was meer tegenslag. Tijdens het heien bleken de kabels van onder meer Ziggo helaas iets anders te liggen dan op de tekening. Daardoor konden niet alle palen volgens plan de grond in. Wat er allemaal komt kijken om vier kabels te verleggen, grenst aan het ongelooflijke. Al met al heeft het de uitbreiding met meer dan een maand vertraagd.

 

Bijna af
Maar aan alles komt een eind. Op het moment van schrijven zijn de bouwvakkers druk bezig met de afbouw van de hoogste verdieping. De toekomst komt steeds meer in zicht.

 

Komt allen kijken, wanneer de uitbreiding echt af is!

 

Tekst: Hans Buijze


Reacties

03-07-2014

J.Boter

Jammer, dat voor niet in Leiden wonenden uit de foto niet blijkt waar het nieuwe gebouw komt te staan.